Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

Seminar for huseiere om tilskuddsordninger

jugendstilsenteret_111116_0677_fotokristinstoy.jpg

Seminar for huseiere om tilskuddsordninger
i Apotekeren Kafé på Jugendstilsenteret

Tirsdag 7. mai kl. 18.00.

Det er mange grunner til å være stolt over å eie eller å bo i et fredet eller vernet bygg, men det er også et stort ansvar å ta vare på den verdifulle kulturarven. Bruk av tradisjonsriktige materialer og teknikker i istandsettings- eller restaureringsprosessen fører ofte til store utgifter. Derfor er det viktig å bli klar over tilgjengelige tilskuddordninger som kan dekke en del av disse ekstrautgiftene. Det er en krevende prosess å søke om midler og der er mye informasjon som må hentes inn.

Med et mål om å motivere huseiere til å søke om tilskuddordninger og samtidig å støtte dem videre i denne prosessen, arrangerer Jugendstilsenteret et seminar den 7.mai 2019, klokka 18.00 i Apotekeren Kafé på Jugendstilsenteret i Ålesund.

Våre foredragsholdere kommer fra Kulturminnefondet, Møre og Romsdal fylkeskommune og Fortidsminneforeningen i Ålesund. De skal presentere forskjellige muligheter for tilskuddordninger som eiere av fredete eller verneverdige bygg har tilgang til. På dette arrangementet får deltakerne gode tips om hvor og hvordan man kan søke tilskudd, og ikke minst helt konkrete råd på søknader som er allerede satt i gang.

Program for kvelden:

18:00
Zorica Tomanovic - Jugendstilsenteret og KUBE

18:10
Presentasjon av tilskudd fra Kulturminnefondet
Per Hilleren, Kulturminnefondet

18:45
Presentasjon av tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune
Helge Aarset - Møre og Romsdal fylkeskommune

19:20
Pause

19:35
Presentasjon av andre tilgjengelige fond
Judith Musther - Fortidsminneforeningen

20:10
Rådgiving til konkrete søknader
Alle foredragsholdere

Foto: Kristin Støylen