Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

Torsdag 22.september kl:18.00: Levende lokaler

Arkitekt Arild Eriksen fra arkitektkontoret Eriksen Skajaa Arkitekter kommer for å forelese om arbeidet med rapporten "Levende lokaler" for Norsk Design- og Arkitektursenter.

Rapporten handler om ny bruk av tomme lokaler i bysentre landet rundt, men også om fellesrommene i byene og småstedene våre som vi har mistet og hvordan vi sammen kan få dem tilbake. Eksempelrapporten er en verktøykasse for kommune- og næringsliv, men også kunst- og arkitekturstudenter og enhver med en sosial entreprenør i magen vil kunne finne inspirasjon og nettverk til å sette i verk sine prosjekter. Prosjektet er en pågående satsing som består av nettverkskommuner og pilotkommunene Arendal, Tromsø og Lærdal.

c14b5d5b97e309d87073afaf41b81eac.jpeg