Åpningstider

Mandag – søndag 10 – 16.


 

Meny

paneldiskusjon 27.oktober kl 18.00: den flerkulturelle byen - ålesund

I samarbeid med Møre og Romsdal Røde Kors inviterer vi til paneldiskusjon om den flerkulturelle byen Ålesund.

Våre byer blir stadig mer etnisk- og kulturelt sammensatte – også en mellomstor by som Ålesund. Vi har et større mangfold av livsformer, handlingsmønstre og kulturelle praksiser som gjør seg gjeldende på ulike måter i offentligheten. Dette skyldes både den økte globaliseringen, økt arbeidsinnvandring og innvandring av flyktninger og asylsøkere. Verdien av det flerkulturelle fellesskapet med holdninger om likeverd og respekt i bunn er for mange udiskutabel, mens andre møter utviklingen med skepsis og frykt.

På hvilken måte har en større grad av etnisk- og kulturelt mangfold påvirket Ålesund? Hvordan gjør vi den flerkulturelle byen til et godt sted å være for alle? Og hvordan planlegger vi den videre utviklingen av byen på en måte som ikke gir grobunn for avstand, men heller for integrering?

Til å diskutere disse spørsmålene har vi i samarbeid med Røde Kors Møre og Romsdal invitert aktører fra Ålesund kommune, skolesektoren og asylmottak.

Innleder:
Anne Mette Liavaag, strategi- og utviklingssjef i Ålesund Kommune

Panel:
Anne Mette Liavaag, strategi- og utviklingssjef i Ålesund Kommune
Vigdis Thoresen, leder VH Flyktning Ålesund Kommune
Sam Gobert, mottaksleder HERO Asylmottak Ålesund
Lisbeth B. Hareide, undervisningsinspektør Aspøy skole

Ordstyrer:
Terri Ann Senior, Røde Kors Møre og Romsdal

byen-galleri-19.png