Åpningstider

Mandag – søndag 10 – 16.


 

Meny

Heldagsseminar 2.september: myldring i mellomrommet

Overlyssalen, Kunstmuseet KUBE
kl. 11:00 – 16:00

"Finnes det ukrenkelig arkitektur og rom? Kan institusjoner med et særskilt ansvar likevel gjøre endringer som påvirker slike bygg og arealer?"

Jugendstilsenteret har et nasjonalt ansvar for å bidra til at jugendstilbebyggelse – i Ålesund og i landet for øvrig – skal ivaretas og beskyttes mot utilbørlig inngrep og hodeløs endring. I sitt vesen var Jugendstilen eksperimenterende og åpen for det nye og moderne. Jugendstilen var et kunstnerisk og arkitektonisk brudd med det bestående som også filosofisk åpnet opp for det kreative og handlende mennesket. Derfor kan man spørre seg om det er slik at all endring i eller rundt jugendstilarkitektur nødvendigvis er feil?

”Vern gjennom bruk” og ”det levende kulturminne” er vår tids aksepterte form for kulturminnevern. Med det som rettesnor har Stiftelsen Kulturkvartalet det siste året startet arbeidet med å se på eget behov for utvikling innenfor eget område. Vi ønsker å se på muligheten for et markert mottaks- og publikumsområde med høy arkitektonisk kvalitet i museets mest besøkte område: mellomrommet mellom de to massive steinbyggene.

Vi ga derfor en utfordring til fire arkitektkontorer om å fremme forslag til hvordan Mellomrommet mellom Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE kan tenkes å bli brukt for å løse noen av de mange publikumsutfordringene museet som helhet har. Utfordringen som ble gitt var å skape en synlig og attraktiv inngang og et myldreområde uten å gå på akkord med etablert arkitektur, uten å gjøre utilbørlige inngrep, uten å stenge mellomrommet for det gående menneske. Samtidig ønsket vi oss samtidens arkitektoniske og kunstneriske opplevelse i et utsiktspunkt mot byen. Et grep som vi kunne bygge videre på i utviklingen av hele kvartalet som et reaktivert, opplyst, menneskevennlig og pulserende kunst- og museumskvartal.

Arkitektene arbeidet med dette i to dager hver, og på slutten av dag to presenterte de sine skisser og forslag. Disse er videre presentert i utstillingen BYEN - Ålesund: 10.000 meter med muligheter, og på dette seminaret vil arkitektkontorene selv presentere og diskutere sine forslag.

Program for dagen:

11.00 - 11.15 Velkomst og innledning ved Gro Kraft - "Myldring i melllomrommet" - hva og hvorfor.

11.15 - 12.00 Innlegg ved Mathilde Sprovin: "Liten og kompakt, museal og verneverdig – bymiljø i endring".  Mathilde Sprovin er utdannet kunsthistoriker fra Universitet i Oslo. Hun har arbeidet ved Drammens Museum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, og hos Byantikvaren i Oslo. De siste tre årene har hun vært stipendiat ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, og hun er nå ansatt i Fortidsminneforeningen. 

12.05 – 12.35 Presentasjon ved Rintala/Eggertsson Arkitekter

12.40 – 13.10 Presentasjon ved Invit Arkitekter

13.10 – 13.45 Pause m/lunsj til salgs i Apotekeren kafé

13.45 – 14.15 Presentasjon ved Sandbakk/Pettersen Arkitekter

14.20 – 14.50 Presentasjon ved Cubus Arkitekter

14.50 – 15.00 Kaffe/te

15.00 – 15.45 Samtale/diskusjon. Moderator: Mathilde Sprovin

15.45 – 16.00 Avslutning/oppsummering

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte. 

Sandbakk & Pettersen Arkitekter, 2015
Sandbakk & Pettersen Arkitekter, 2015