Åpningstider

Mandag – søndag 10 – 16.


 

Meny

Foredrag torsdag 24.november kl 18: anne beate hovind, bjørvika utvikling

Anne Beate Hovind holder årets siste foredrag i vår BYEN-serie. Foredraget har fått tittelen "Stedsutvikling - forventninger og realiteter. Om kunst i utviklingen av Bjørvika, Oslo".

Anne Beate Hovind er prosjektleder i Bjørvika Utvikling, og har ledet en rekke kunstprosjekter i utviklingen av den nye bydelen i Oslo. Bjørvika Utvikling har følgende ambisjon i sin kunststrategi:

”Å gjøre Bjørvika til et sted der ulike kunstuttrykk er tydelig tilstede og der publikum vil se og oppleve kunst på et internasjonalt nivå.”

For å oppnå denne målsettingen har BU satt av 20 mill. kroner (mer enn 1 % av Bjørvika Infrastruktur AS investeringsbudsjett) til kunst. 75 % av kunstbudsjettet skal brukes til permanente kunstverk i allmenningene og 25 % til temporære kunstprosjekter.

Bjørvika Utvikling AS mener det er viktig å satse på både permanente og temporære kunstuttrykk fordi de fyller ulike roller og funksjoner og har ulike kvaliteter. Mens permanente verk får en bestandig form som er identitets- skapende for området, innebærer det temporære utskifting, utvikling og nye hendelser, nye kunstnere. Dette bidrar til å skape et byliv i Bjørvika som også vil appellere til et publikum som ikke like lett engasjeres av mer tradisjonelle kunstuttrykk.

Sett i lys av utviklingen av sørsiden i Ålesund vil dette foredraget være svært relevant for vårt lokale publikum - både kunstnere, kommunens ansatte, arkitekter, utbyggere og andre som er interesserte i kunstens plass i utviklingen av våre offentlige rom.

Anne Beate Hovind og Margaret Atwood under skogstur og overlevering av manuskript i "Future Library". Foto Kristin von Hirsch
Anne Beate Hovind og Margaret Atwood under skogstur og overlevering av manuskript i "Future Library". Foto Kristin von Hirsch