Åpningstider

Mandag – søndag 10 – 16.


 

Meny

Foredrag 17. november kl 18: Produksjon av kunstprosjekter i offentlige ytringsrom

Neste foredrag i BYEN-serien er ved seniorrådgiver i KORO - Kunst i offentlige rom, Bo Krister Wallström.

Bo Krister Wallström er ansvarlig for URO som representerer en ordning innenfor KORO som skal ivareta og tilrettelegge for en åpnere kunstproduksjon, fri fra kontekstuelle og pragmatiske føringer i den grad det er mulig. URO retter seg mot prosjekter initiert av kunstnere, kuratorer og andre frie kunstaktører som trenger bistand til produksjon.

De siste årene har det vært en stor økning i antall søknader. Samtidskunsten har de siste årene orientert seg mot det spesifikke stedets sosialt betingede innhold, noe denne ordningen har bidratt til å synliggjøre. Stedet blir en arena for kontinuerlige forandringer som berører ulike interesser og avstedkommer meningsbrytninger. Et av hovedmålene er å gi kunstnernes egne initiativer og samtidskunstens ulike ytringsformer uforbeholden kunstnerisk tilgang til offentligheten, og slik utfordre rådende strukturer og tenkemåter.

Wallström vil presentere og reflektere over noen utvalgte prosjekter som har hatt en lokal og stedsutviklende påvirkning og som på et tidligere tidspunkt har blitt avvist.

Kunst i offentlige rom (KORO) har som hovedoppgave å sikre at flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige inne- og uterom over hele landet. KOROs tilskudds- og produksjonsstøtteordning, Kunst i uterom (URO) bidrar til realisering av kunstprosjekter i uterom og i andre åpne offentligheter. Ordningen skal stimulere produksjon av kunstprosjekter og kunstverk som bidrar til å undersøke og videreutvikle den allmenne forståelse av hva kunst i offentlige rom kan være og hva kunsten kan bidra med.

korologo.png