Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

paneldiskusjon lørdag 24.oktober kl.13: kunstfylket møre & romsdal?

kulturkvartalet_stor.jpg

 

Vi inviterer til åpen paneldiskusjon i Apotekeren kafé førstkommende lørdag kl. 13-15. Tema for diskusjonen er kunsten og kunstfeltets vilkår i Møre og Romsdal. Gratis inngang.

9.oktober åpnet Stiftelsen Kulturkvartalet utstillingen HERFRA på Kunstmuseet KUBE. Utstillingen markerer museets 10-årsjubileum, og viser verk av over 40 kunstnere med tilknytning til Møre og Romsdal. Den todelte utstillingen viser i den ene delen verk fra museets samling, mens hoveddelen av utstillingen er viet den yngre generasjonen billedkunstnere fra Møre og Romsdal. Under en tredjedel av disse kunstnerne bor og arbeider i fylket, og dette viser at fylket har utfordringer med å få profesjonelle kunstnere til å vende tilbake til fylket og etablere sin praksis her. Derfor er det relevant å se nærmere på vilkårene for kunsten og kunstnerne i Møre og Romsdal, og vi ønsker å belyse dette gjennom en paneldiskusjon der følgende spørsmål vil reises:

Er Møre og Romsdal attraktivt nok for kunstnere? Hvorfor skal kunstnere bosatt andre steder flytte hit og hvordan skal vi få til dette? Hvordan står det til med den kritiske granskende kunsten i fylket? Er det rom for ikke-kommersielle kunstuttrykk? Hvem har ansvaret for å finansiere det visuelle kunstfeltet – gjør det offentlige nok? Hva er kunstinstitusjonenes ansvar og oppgaver – og hva er kunstnernes eget ansvar? Er skillet mellom den profesjonelle kunsten og amatørfeltet tydelig – og trenger vi et slikt skille? Er det manglende interesse og engasjement for kunsten i samfunnet generelt og i vårt fylke spesielt?

Samtalen vil innledes av Gro Kraft, direktør Stiftelsen Kulturkvartalet.
Samtaleleder/moderator: Bjørn Vatne, journalist og forfatter.

I panelet:

- Gro Kraft (Direktør Stiftelsen Kulturkvartalet)
- Karin Augusta Nogva (kunstner og leder for BKMR)
- Ine Harrang (kunstner og styreleder for Kunstsenteret i Møre og Romsdal)
- Terese Longva (kunstner fra Møre og Romsdal, bosatt i Bergen)

Vi ønsker at paneldiskusjonen skal bidra til å definere hva som er de konkrete utfordringene for kunstfeltet i fylket, og at man man kan danne et utgangspunkt for hvordan kunstnerorganisasjonene, visningsinstitusjonene og kunstnerne kan arbeide videre med disse utfordringene.