Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

Foto: Marius Beck Dahle
Foto: Marius Beck Dahle

HØSTSCENA 2021 // DET VI KRANGLER OM NÅR VI KRANGLER OM YTRINGSFRIHET: Bjarne Riiser Gundersen i samtale med Bjørn Vatne

Den siste tiden har begreper om ytringsfrihet, ytringsansvar og scenenekt tatt fyr i kommentarfeltene. Forfatter og samfunnsredaktør i Morgenbladet, Bjarne Riiser Gundersen vil i samtale med Bjørn Vatne forsøke å peke på noe av dynamikken som oppstår når vi ytrer oss i offentligheten.

«Det handler om ulike oppfatninger av hvordan ytringer virker i verden –og dermed også på hvor, og hvordan, de gjør mest nytte eller skade. Her står vi midt oppi en herlig lapskaus av avveininger, og i løpet av det siste tiåret har gryta fått en fundamentalt ny ingrediens, det man på kult kaller en gamechanger, nemlig en helt ny type ytringsteknologi. I dag rammes utsagnene våre inn, sorteres, rangeres og spres av et nytt maskineri, med andre utvalgskriterier enn tidligere. Spørsmålet er: Hva skjer da?»

 

Slik stilte Bjarne Riiser Gundersen spørsmålet da han holdt sitt innlegg om ytringsfrihetpå Litteraturhuset i Osloi februar 2020. Høstscena og kunstmuseet Kube inviterer publikum til å ta del i en reflekterende samtale. Vi ønsker felles innsikt mer enn heftig debatt.

Arrangementet er gratis, men det du må hente ut billett på tikkio.com.

Dette arrangementet er en del av Høstscena 2021. Du kan finne hele programmet her.