Åpningstider

Museum

Mai til september: Hver dag kl.10–17
Oktober til april: Tirsdag-søndag kl.11–16, Mandag stengt
Hele året: Langåpent hver torsdag til kl. 20

Kafé

Mai til september: Hver dag kl.12–16
Oktober til april: Stengt

Meny

«Lyset på lenger» 22. august kl. 19.00
«Lyset på lenger» 22. august kl. 19.00
Randi Nygård, kunstnerpresentasjon
Marija Balubdžić, konsert«Lyset på lenger» 22. august kl. 19.00 på KUBE
«The Edge of the Sea». Randi Nygård, kunstnerpresentasjon
Marija Balubdžić, konsert Under arrangementet vil det bli mulighet for å kjøpe drikkevarer. «Lyset på lenger» er en arrangementsrekke som løper parallelt med museets utstillinger, der de ulike tematikkene vil bli belyst fra mange sider. Ordinær pris 85,-
Studenter og kunstnere 50,-
Billetter kjøpes i døren. Om Randi Nygård:
Den norske kunstnaren Randi Nygård bur i Oslo og Berlin. Ho har ein MA frå Kunstakademiet i Trondheim, NTNU (2006). Hennar verk tek utgangspunkt i vitskaplege fakta eller hypotesar som kryssar samfunnet og det sosiale med naturen sine krefter og evner. I tre-dimensjonale collagar, teikningar og installasjonar freistar ho å visualisera hypotesane og kreftene på ein poetisk måte. Nygård er del av Ensayos, eit internasjonalt og tverrfagleg prosjekt kor kunstnarar, samfunns- og naturvitarar og filosofar undersøker tema knytta til politisk økologi. Nygård har hatt separatutstillingar på mellom anna YYZ Artists Outlet i Toronto, Canada, Tag Team Studio i Bergen, Trøndelag Senter for Samtidskunst i Trondheim og NoPlace i Oslo, og har delteke på ei rekke gruppeutstillingar i inn- og utland mellom anna ved Contemporary Art Center of Thessaloniki, Kunstverein Springhornhof i Tyskland og Bruce High Quality Foundation i New York. Ho har hatt fleire residencyopphald og er innkjøpt av private og offentlege kunstsamlingar. Om Marija Balubdžić:
Den Beograd-baserte musikeren Marija Balubdžić opptrer under aliaset Umbra. Gjennom eksperimentell undersøkelse av improvisasjon og komposisjon med en flerkanals loop konfronterer hun tale, tastaturer og elektronikk. Hun fokuserer på lydinngrep og poetiske eksperimenter, alt fra støy til popmusikkens formspråk.
12.09.19 13:16
Omvisning og verksted for grunnskolen
Omvisning og verksted for grunnskolen
I anledning utstillingen «The Edge of the Sea” på KUBE, tilbyr vi omvisning med tilhørende verksted for 1.-10. klasse i grunnskolen.   Gruppe: Maksimalt 30 barn, må følges av minimum to voksne. Inngang: Opplegget er gratis for skoleklasser og SFO. Varighet: 90 minutter (kun omvisning 45 minutter). Spørsmål/ bestilling: 47459122/formidling@jugendstilsenteret.noOm utstillingen: «The Edge of the Sea” er hovedutstillingen ved KUBE i 2019. Her ser vi nærmere på hva som skjer ved, i, og på havene. Gjennom de 13 kunstverkene som presenteres i utstillingen får vi et innblikk i hvordan et utvalg kunstnerne jobber med flere presserende globale problemer, som fremmedgjøring og fremmedfrykt, undertrykking, demokratier i krise, økonomisk usikkerhet og klimaendringer. Mer om utstillingen kan du lese her.   Omvisning: «The Edge of the Sea» vises i KUBE sine tre etasjer. Under omvisningen vil elevene oppleve en stimulerende og sanselig utstilling. Verkene vil åpne for forståelse, refleksjon og diskusjon rundt hovedtematikken i utstillingen, som er havet. Utstillingen byr på flere spennende digitale verk (video, animasjon, lyd) samt illustrasjon, tekstilkunst, to-og tredimensjonale verk som vi skal se, høre og lukte på. I alle våre omvisninger legges det opp til en dialogbasert omvisning med fokus på utvalgte verk. Omvisningen er alderstilpasset til de ulike trinnene.   Verksted: I etterkant av omvisningen legger vi opp til et verksted med kunstner Lissette Escobar hvor målet er at elevene kan reflektere over utstillingens tematikk gjennom praktisk skapende arbeid. Praktisk problemløsning, kreativitet og innovasjon står i fokus når vi jobber med materialer i verkstedet. Underveis vil det legges opp til samtaler, for at elevene skal sette ord på det de har laget og begrunne sine valg underveis. 1.-4.: Elevene skal skape sin egen vare. Disse objektene skal også ha en tilhørende historie, hva er bruksområdet og hvordan blir de transportert. 5.-7.: Elevene skal komponere et fiktivt økosystem med fokus på komposisjon, former og fargebruk. 8.-10.: Elevene skal jobbe med kart som tematikk. Vi tar notater/ skisser under omvisningen som utgangspunkt for videre arbeid i verksted.
12.06.19 13:27
design/dm.png