Åpningstider

Museum

Mai til september: Hver dag kl.10–17
Oktober til april: Tirsdag-søndag kl.11–16, Mandag stengt
Hele året: Langåpent hver torsdag til kl. 20

Kafé

Mai til september: Hver dag kl.12–16
Oktober til april: Stengt

Meny

Nye verk fra samlingen
Nye verk fra samlingen
Jugendstilsenteret  8.6.18 - 28.7.19 Jugendstilsenterets samling har fått en rekke nye tilskudd de siste årene. I denne utstillingen kan du oppleve flere av disse. Blant de vakre verkene som presenteres finnes både nyinnkjøp og donasjoner.Sted: Jugendstilsenteret I 2016 mottok Jugendstilsenteret en unik donasjon fra Anne Britt Lilleholm, som har samlet gjenstander i jugendstil gjennom flere ti-år. Samlingen består av møbler, glass, porselen, sølvtøy og tekstiler av høy kvalitet. En presentasjon av utvalgte høydepunkter fra Lilleholm-samlingen utgjør hoveddelen av utstillingen.
08.01.18 09:21
Spisestuen
Spisestuen
Jugendstilsenteret fast utstilling
  I Jugendstilsenteret andre etasje finner du Apoteker Øwres staselige spisestue, nennsomt restaurert og dekket til fest. Det helhetlige designet er typisk for jugendstilen.Jugendstilsenteret holder til i "Apothekergaarden" som sto ferdig i 1907. Dette er ett av ti bygg som er fredet fra gjenreisningsperioden etter bybrannen i Ålesund i 1904. Det ble tegnet for familien Øwre, og hadde funksjon som kombinert apotekutsalg og bolig. Huset er tegnet av arkitekt Hagbarth Schytte-Berg (1860–1944), og er et monumentalbygg i jugendstil, med asymmetrisk oppbygning, myke overganger og varierte vindusformer. Bygget er rikt dekorert både ute og inne i stein, tre blyglass og smijern. Den helhetlige ornamentikken fungerer som et godt eksempel på en særnorsk jugendstil inspirert av dyreornamentikk fra norsk middelalder i kombinasjon med samtidens internasjonale strømninger. I jugendstilperioden var tanken om det totale kunstverk et sentralt prinsipp. Arkitektur, design og kunst skulle danne et helhetlig uttrykk og bindes sammen i en overordnet harmoni. Ønsket var å gjøre alle kunstartene likeverdige etter århundrer med diskusjon omkring deres hierarki. Spisestuen er i likhet med offisinet, trappeløpet og hallen tegnet og nøye planlagt av arkitekt Hagbarth Schytte-Berg: fra taklister og brystningspanel til spisestuemøblement. Studerer man interiøret kan man kjenne igjen overordnede elementer fra resten av arkitekturen. Spisestuen er utformet i lys eik, og fremstår i dag i stor grad som uendret siden ferdigstillingen. 
20.06.14 13:24
Den vakre jugendstilen
Den vakre jugendstilen
Jugendstilsenteret fast utstilling
  I jugendstilsenterets 2. etasje finner du gjenstandsutstillingen "Den vakre jugendstilen". Epoken som fikk navnet Art Nouveau, eller Jugendstil, var intens i sitt uttrykk men kortvarig i tid (1890-1914). Jugendstilen var både en stilretning, et fenomen og en filosofi, og den første moderne stil som trakk inn hele den visuelle kulturen i et forsøk på å skape noe nytt. Perioden var til dels en reaksjon på industrialiseringen i Europa, men den var først og fremst et uttrykk for et nytt syn på kunst og kultur rundt århundreskiftet. Kunstnere, designere og arkitekter vektla håndverket gjennom materialvalg, teknikk og form. Livskraften i naturen var den store inspirasjonskilden, og stilens viktigste uttrykksmiddel var linjen – enten som den buktende piskesnerten eller som den rette linje. I utstillingen "Den vakre jugendstilen" kommer mangfoldet i jugendstilen til syne, slik det kom til uttrykk i pynte og bruksgjenstander og kvalitetsarbeider i ulike materialer. Fra reklameplakater til møbler, glass og tekstiler. Utstillingen viser en rekke arbeider av fremstående norske og europeiske jugendstilkunstnere som Gerhard Munthe,  Edvard Munch, Henrik Bull, Gustav Gaudernack, Émile Gallé, Toulouse-Lautrec, Josef Hoffmann, Henry van de Velde og Archibald Knox.
24.06.12 01:35
The Edge of the Sea
The Edge of the Sea
KUBE 3.5.-29.12.2019 Med utstillingen «The Edge of the Sea» ser vi nærmere på hva som skjer ved, i, og på havene, ut fra et behov for å reagere på flere presserende globale problemer: fremmedgjøring og fremmedfrykt, undertrykking, demokratier i krise, økonomisk usikkerhet og klimaendringer.Responsen er en sammensetning av kunstneriske reaksjoner på flere av disse problemene. I lys av de drastiske endringene vi mener å se komme, presenterer vi en utstilling med 13 verk av internasjonale samtidskunstnere som adresserer og utforsker dagsaktuelle politiske, kulturelle og biologiske forhold. Kunstnere med kunnskap om havets tilstand, om hvordan vi bruker havet som næring, som transportåre, som fluktrute, som kontakt med andre, som livsgrunnlag, som søppelplass, som håp. Utstillingen gir dermed innblikk i tema som global handel og transport, forurensning, flyktningkrisen, utvinningen av ressurser, og sameksistensen mellom mennesker og annet liv. Vi har lett etter verk som inviterer til refleksjon. Verk som oppfordrer til en økt kollektiv bevissthet gjennom å synliggjøre resultatene av menneskets påvirkning på sine omgivelser, og som minner oss om hvordan havet binder oss sammen - over grenser, mellom land, og på tvers av arter. Kunstmuseet Jugendstilsenteret og KUBE ligger ytterst i nordvest, i et land der havet har vært livsgrunnlaget siden steinalderen. Dette, sammen med det nasjonale og globale fokuset på havet, gjør det riktig og viktig å nå presentere en utstilling der havet settes i sentrum, og der vi, sammen med publikum, står på kanten, ved havet, og prøver å se inn i fremtiden. Kunstnerliste:
Marit Akslen / Heba Y. Amin / Sissel M. Bergh / Caroline Bergvall / Ursula Biemann / Danilo Correale / Johannes Heldén / Terese Longva / Randi Nygård / Rafi Segal & Yonatan Cohen / Sissel Tolaas / Pinar Yoldas / Marina Zurkow (More&More Unlimited: Marina Zurkow, Sarah Rothberg, Surya Mattu). Utstillingens varighet: 3. mai til 29. desember 2019. 

Kurator: Benedikte Holen I forbindelse med utstillingen inviterer vi til flere arrangementer utover året.  Utstillingen er produsert med støtte fra Stiftelsen Kjell Holm31.01.19 10:20
Omvisning og verksted for grunnskolen
Omvisning og verksted for grunnskolen
I anledning utstillingen «The Edge of the Sea” på KUBE, tilbyr vi omvisning med tilhørende verksted for 1.-10. klasse i grunnskolen.   Gruppe: Maksimalt 30 barn, må følges av minimum to voksne. Inngang: Opplegget er gratis for skoleklasser og SFO. Varighet: 90 minutter (kun omvisning 45 minutter). Spørsmål/ bestilling: 47459122/formidling@jugendstilsenteret.noOm utstillingen: «The Edge of the Sea” er hovedutstillingen ved KUBE i 2019. Herser vi nærmere på hva som skjer ved, i, og på havene. Gjennom de 13 kunstverkene som presenteres i utstillingen får vi ett innblikk i hvordan et utvalg kunstnerne jobber med flere presserende globale problemer, som fremmedgjøring og fremmedfrykt, undertrykking, demokratier i krise, økonomisk usikkerhet og klimaendringer. Mer om utstillingen kan du lese her.   Omvisning: «The Edge of the Sea» vises i KUBE sine tre etasjer. Under omvisningen vil elevene oppleve en stimulerende og sanselig utstilling. Verkene vil åpne for forståelse, refleksjon og diskusjon rundt hovedtematikken i utstillingen, som er havet. Utstillingen byr på flere spennende digitale verk video, animasjon, lyd) samt illustrasjon, tekstilkunst, to-og tredimensjonale verk som vi skal se, høre og lukte på. I alle våre omvisninger legges det opp til en dialogbasert omvisning med fokus på utvalgte verk. Omvisningen er alderstilpasset til de ulike trinnene.   Verksted: I etterkant av omvisningen legger vi opp til et verksted med kunstner Lissette Escobar hvor målet er at elevene kan reflektere over utstillingens tematikk gjennom praktisk skapende arbeid. Praktisk problemløsning, kreativitet og innovasjon står i fokus når vi jobber med materialer i verkstedet. Underveis vil det legges opp til samtaler, for at elevene skal sette ord på det de har laget og begrunne sine valg underveis. 1.-4.: Elevene skal skape sin egen vare. Disse objektene skal også ha en tilhørende historie, hva er bruksområdet og hvordan blir de transportert. 5.-7.: Elevene skal komponere et fiktivt økosystem med fokus på komposisjon, former og fargebruk. 8.-10.: Elevene skal jobbe med kart som tematikk. Vi tar notater/ skisser under omvisningen som utgangspunkt for videre arbeid i verksted.
12.06.19 13:27
design/dm.png