Åpningstider
Mai til september: Hver dag kl.10–17
Oktober til april: Tirsdag-søndag kl.11–16, Mandag stengt
Hele året: Langåpent hver torsdag til kl. 20
Meny

Nye verk fra samlingen
Nye verk fra samlingen
Nye verk fra samlingen 8.6.18 - 28.7.19 Jugendstilsenterets samling har fått en rekke nye tilskudd de siste årene. I denne utstillingen kan du oppleve flere av disse. Blant de vakre verkene som presenteres finnes både nyinnkjøp og donasjoner.Sted: Jugendstilsenteret I 2016 mottok Jugendstilsenteret en unik donasjon fra Anne Britt Lilleholm, som har samlet gjenstander i jugendstil gjennom flere ti-år. Samlingen består av møbler, glass, porselen, sølvtøy og tekstiler av høy kvalitet. En presentasjon av utvalgte høydepunkter fra Lilleholm-samlingen utgjør hoveddelen av utstillingen.
08.01.18 09:21
Spisestuen
Spisestuen
Jugendstilsenteret fast utstilling
  I Jugendstilsenteret andre etasje finner du Apoteker Øwres staselige spisestue, nennsomt restaurert og dekket til fest. Det helhetlige designet er typisk for jugendstilen.Jugendstilsenteret holder til i "Apothekergaarden" som sto ferdig i 1907. Dette er ett av ti bygg som er fredet fra gjenreisningsperioden etter bybrannen i Ålesund i 1904. Det ble tegnet for familien Øwre, og hadde funksjon som kombinert apotekutsalg og bolig. Huset er tegnet av arkitekt Hagbarth Schytte-Berg (1860–1944), og er et monumentalbygg i jugendstil, med asymmetrisk oppbygning, myke overganger og varierte vindusformer. Bygget er rikt dekorert både ute og inne i stein, tre blyglass og smijern. Den helhetlige ornamentikken fungerer som et godt eksempel på en særnorsk jugendstil inspirert av dyreornamentikk fra norsk middelalder i kombinasjon med samtidens internasjonale strømninger. I jugendstilperioden var tanken om det totale kunstverk et sentralt prinsipp. Arkitektur, design og kunst skulle danne et helhetlig uttrykk og bindes sammen i en overordnet harmoni. Ønsket var å gjøre alle kunstartene likeverdige etter århundrer med diskusjon omkring deres hierarki. Spisestuen er i likhet med offisinet, trappeløpet og hallen tegnet og nøye planlagt av arkitekt Hagbarth Schytte-Berg: fra taklister og brystningspanel til spisestuemøblement. Studerer man interiøret kan man kjenne igjen overordnede elementer fra resten av arkitekturen. Spisestuen er utformet i lys eik, og fremstår i dag i stor grad som uendret siden ferdigstillingen. 
20.06.14 13:24
Den vakre jugendstilen
Den vakre jugendstilen
Jugendstilsenteret fast utstilling
  I jugendstilsenterets 2. etasje finner du gjenstandsutstillingen "Den vakre jugendstilen". Epoken som fikk navnet Art Nouveau, eller Jugendstil, var intens i sitt uttrykk men kortvarig i tid (1890-1914). Jugendstilen var både en stilretning, et fenomen og en filosofi, og den første moderne stil som trakk inn hele den visuelle kulturen i et forsøk på å skape noe nytt. Perioden var til dels en reaksjon på industrialiseringen i Europa, men den var først og fremst et uttrykk for et nytt syn på kunst og kultur rundt århundreskiftet. Kunstnere, designere og arkitekter vektla håndverket gjennom materialvalg, teknikk og form. Livskraften i naturen var den store inspirasjonskilden, og stilens viktigste uttrykksmiddel var linjen – enten som den buktende piskesnerten eller som den rette linje. I utstillingen "Den vakre jugendstilen" kommer mangfoldet i jugendstilen til syne, slik det kom til uttrykk i pynte og bruksgjenstander og kvalitetsarbeider i ulike materialer. Fra reklameplakater til møbler, glass og tekstiler. Utstillingen viser en rekke arbeider av fremstående norske og europeiske jugendstilkunstnere som Gerhard Munthe,  Edvard Munch, Henrik Bull, Gustav Gaudernack, Émile Gallé, Toulouse-Lautrec, Josef Hoffmann, Henry van de Velde og Archibald Knox.
24.06.12 01:35
Utstillinger på Jugendstilsenteret & KUBE 2019
Utstillinger på Jugendstilsenteret & KUBE 2019
Jugendstilsenteret & KUBE er glade for å kunne presentere utstillingsprogrammet for 2019. I løpet av dette året kan vi tilby våre besøkende fem temporære utstillinger, i tillegg til de faste utstillingene. Vi inviterer også til arrangement knyttet tett opp mot de ulike utstillingenes tematikk. Velkommen til et spennende utstillingsår på Jugendstilsenteret & KUBE!Nye verk fra samlingen 8.6.18 – 28.7.19 Jugendstilsenterets samling har fått en rekke nye tilskudd de siste årene. I denne utstillingen kan du oppleve flere av disse. Blant de vakre verkene som presenteres finnes både nyinnkjøp og donasjoner. Vi er stedene - Vestlandsutstillingen 2019
8.2 – 10.3.19 Årlig vandreutstilling som viser nye verk fra 35 kunstnere med tilknytning til Vestlandet. The Edge of the Sea
3.5 – 29.12.19 3.mai inviteres publikum til KUBE og åpningen av årets hovedutstilling. «The Edge of the Sea» bringer sammen kunstnere som skildrer og bearbeider tema knyttet til havet, som handel og transport, forurensning, flyktningkrisen, utvinningen av ressurser og sameksistensen mellom mennesker og annet liv.  Ålesund og Norges geografiske utgangspunkt er i den nord-europeiske periferien, men vi er omgitt av hav som samler oss og gjør oss til viktig del av et globalt fellesskap. Med både et lokalt og globalt fokus forholder utstillingen seg til eksistensielle endringer og en uviss fremtid, og kunstverkene synliggjør havet som en arena hvor et bredt spekter av økologiske, kulturelle og politiske utfordringer og problemstillinger gjør seg gjeldende. «The Edge of the Sea» er en respons på en verden preget av klimaendringer, fremmedgjøring og fremmedfrykt, undertrykking, demokratier i krise og økonomisk usikkerhet. De globale endringene i klimaet skjer gradvis. Hav stiger, elver flommer over, intense stormer og orkaner sveiper over byer og tettsteder mens tørke og skogbranner setter uopprettelige spor. Endringene skjer så gradvis at det er vanskelig for mange å ta inn over seg. Hvordan påvirker dette samtidsbildet våre tanker og visjoner om fremtiden? Utstillingens tittel er lånt fra Rachel Carsons bok «The Edge of the Sea», utgitt første gang i 1955. Marit Akslen / Heba Y. Amin / Sissel M. Bergh / Caroline Bergvall / Ursula Biemann / Danilo Correale / Johannes Heldén / Terese Longva / Randi Nygård / Rafi Segal & Yonatan Cohen Sissel Tolaas / Pinar Yoldas / Marina Zurkow. Angsten står i sofaen - Gustav Vigeland 

6.9.19 – 29.12.19 Vandreutstilling fra Nasjonalmuseet. I 2019 er det 150 år siden Gustav Vigeland (1869-1943) ble født, og i den forbindelse presenteres vandreutstillingen «Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen». Utstillingen viser hans mest sentrale arbeider fra 1890-tallet, i tillegg til et lite utvalg senere skulpturer. Gustav Gaudernack
6.9.19 – 12.1.20 En utstilling der vi viser unike objekter skapt av en av Norges viktigste jugendstilkunstnere inne glass og metallkunst. Gaudernack blir omtalt som «Norges første designer» og det var som jugendstilkunstner at han fikk sikk internasjonale gjennombrudd.
31.01.19 10:20
Jugendstilsenteret & KUBE og Ung i Ålesund presenterer: Framtiderne
Jugendstilsenteret & KUBE og Ung i Ålesund presenterer: Framtiderne
Er du mellom 16 og 26 år og er over gjennomsnittet interessert i visuell kunst? Ung i Ålesund og Jugendstilsenteret & KUBE har startet samarbeidsprosjektet, Framtiderne, som vi vil gi deg en unik mulighet til å følge museets utstillinger gjennom et helt år!Framtiderne inviteres til egen omvisning, kunsterisk workshop og pizza på KUBE 7. mars kl. 18.00 – 21.00. !Framtiderne har som mål å øke sin kreative og kunstneriske kompetanse, og vekke venner og andre med sin entusiasme! !Framtiderne deltar på spesialproduserte arrangementer som omvisinger, kunstneriske workshops og prosjekter direkte linket til museets virksomhet. !Framtiderne får VIP-kort til museet som gir gratis inngang til alle museets utstillinger, faste og temporære, samt gratis inngang til alle museets arrangementer. Målet er at Framtiderne skal være med å diskutere tematikken i de aktuelle utstillingene på museet, skape innhold på sosiale medier, samt planlegge og delta på arrangementer og workshops – rett og slett ha en finger med i spillet. Prosjektet skal gå over en periode på ett år og ender i et utstillingsprosjekt på Jugendstilsenteret våren 2020. Kick-off-kveld 7. mars for Framtiderne: Vi begynner med å tilby et skreddersydd opplegg i forbindelse med Vestlandsutstillingen 2019 som åpner på KUBE 7. mars 2018.
35 profesjonelle visuelle kunstnere med tilknytning til Vestlandet deltar i denne utstillingen som har fått tittelen «Vi er stedene».
Kurator for Vestlandsutstillingen 2019, Marte Jølbo, åpner for spørsmål som knytter kunsten til sted og materialitet, stedshistorie, tilhørelse, litteratur og politikk. Utstillingen gir eksempler på hvordan kunsten kan et sted for tenkning og diskusjon rundt aktuelle samfunnsspørsmål så vel som personlige estetiske erfaringer og refleksjon.

Etter omvisingen og workshop vil det bli servert pizza og lesk, og vi ønsker å løst snakke om planene videre for Framtiderne. Fremtiden er i Framtidernes hender. En-times workshop med kunstneren Hilde Frantzen: Hilde Franzten (1982) er en visuell kunstner med masterutdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen. Frantzen er veldig aktiv med mange solo-utstillinger i inn- og utland, utallige kunstneropphold (blant annet New York og Svalbard), deltatt på Høstutstillingen og ble i 2018 tildelt Forsberg og Aulies legat.
Franzten jobber hands-on med kunsten sin, ofte i tekstil og har utviklet en slags ‘forsker-metode' som forsøker å «fange» bevegelsene i terrenget. Prosjektet hennes på Vestlandsutstillingen 2019 handler om rutenett. Frantzen reiser rundt i forskjellige områder og fanger bevegelsene i landskapene. Hun har jobbet fram en metode hvor hun legger tekstil som legger over de ønskelige naturlige elementene, som hun deretter maler rutenett over. På denne måten fanger hun landskapet på en grafisk måte, hun blir sittende igjen med en oversikt over de faktiske bevegelsene i bakken.
Hver eneste sten, sprekk eller bevegelse i terrenget gjør utslag på rutenettet. Resultatene fremstår for som malerier, men i tredimensjonal form. Rutenettet står i kontrast til naturen rundt, og det kan oppleves som om en virtuell verden har falt ned i naturen. Under workshopen 7. mars vil Framtiderne bli kjent med svart-hvitt maling på tekstil. De vil kunne forsøke seg på å utvikle mønster på grunnlag av formmessige målinger de har gjort på ulike objekter der de vil forsøke å «fange» den taktile og romlige følelsen. Jugendstilsenteret & KUBEs utstillinger i 2019: Nye verk fra samlingen
8.6.18 – 28.7.19 Jugendstilsenterets samling har fått en rekke nye tilskudd de siste årene. I denne utstillingen kan du oppleve flere av disse. Blant de vakre verkene som presenteres finnes både nyinnkjøp og donasjoner. Vi er stedene - Vestlandsutstillingen 2019
8.2 – 10.3.19 Årlig vandreutstilling som viser nye verk fra 35 kunstnere med tilknytning til Vestlandet. The Edge of the Sea
3.5 – 29.12.19 3.mai inviteres publikum til KUBE og åpningen av årets hovedutstilling. «The Edge of the Sea» bringer sammen kunstnere som skildrer og bearbeider tema knyttet til havet, som handel og transport, forurensning, flyktningkrisen, utvinningen av ressurser og sameksistensen mellom mennesker og annet liv. Marit Akslen / Sissel M. Bergh / Caroline Bergvall / Ursula Biemann / Danilo Correale / Eric Corriel / Johannes Heldén / Terese Longva / Randi Nygård / Marina Zurkow / m.fl. Angsten står i sofaen - Gustav Vigeland
6.9.19 – 29.12.19
Vandreutstilling fra Nasjonalmuseet.
I 2019 er det 150 år siden Gustav Vigeland (1869-1943) ble født, og i den forbindelse presenteres vandreutstillingen «Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen». Utstillingen viser hans mest sentrale arbeider fra 1890-tallet, i tillegg til et lite utvalg senere skulpturer. Gustav Gaudernack
6.9.19 – 12.1.20 En utstilling der vi viser unike objekter skapt av en av Norges viktigste jugendstilkunstnere inne glass og metallkunst. Gaudernack blir omtalt som «Norges første designer» og det var som jugendstilkunstner at han fikk sikk internasjonale gjennombrudd.
20.02.19 16:05
design/dm.png